“Skolepakken” – ledelse, skoleansatte og elever

Skolepakken er et helhetlig kompetansehevingstilbud for skoler. Formålet er at ledelse, skoleansatte og elever lærer om normer knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold, og får kunnskap om hvordan skape en trygg og inkluderende skole.

Skolepakken leveres i samarbeid med Rosa kompetanse i FRI, Restart i Skeiv Ungdom og Skeiv Verden Oslo og Viken.

Innhold i skolepakken:
Workshop med skoleledelse med Skeiv kunnskap. Tidsramme ca 2 timer
Kurs for skoleansatte med Rosa Kompetanse. Tidsramme 2-3 timer
– Workshop med elever med Skeiv Ungdoms skoleprogram Restart og/eller Skeiv Verden Oslo og Viken. Tidsramme 3 skoletimer

Innholdet i tilbudet kan knyttes opp til kompetansemål i samfunnsfag, naturfag, norsk og KRLE/religion og livssyn.

Skolepakka er gratis for alle grunnskoler og videregående skoler i Oslo og kan gjennomføres mot deltakeravgift i kommuner i Viken.

Del på: