Janne Bromseth

Tittel

Faglig leder

Janne Bromseth startet i Skeiv Kunnskap høsten 2017 og er faglig leder. Hun har utviklet kompetansehevingsprogrammet med vekt på å implementere normkritiske perspektiv og prosessorienterte metoder i kommunetilpasset anti-diskrimineringsarbeid, og har særlig bygget opp undervisningstilbud og pedagogiske ressurser for eldreomsorgssektoren. 

2020-2021 hadde hun permisjon fra stillingen som faglig leder for å jobbe med to eksterne prosjekt, i tillegg til å være områdeansvarlig for eldreomsorgsfeltet: – Nasjonalt kompetanseløft i eldre og seksuell helse, et samarbeid mellom FRI, Sex og politikk, KUN og Likestillingssenteret- Ansvarlig forsker i kartleggingsstudien «Skeive perspektiv på eldreomsorg», en studie av skeives erfaringer som brukere av eldreomsorg (finansiert av stiftelsen Dam). 

Janne har en PhD i tverrfaglige kulturstudier fra NTNU og ti års forsknings- og undervisningserfaring fra kjønnsvitenskap ved Stockholms universitet med normkritisk pedagogikk og skeiv aldring som fordypningsfelt. Hun har redigert antologien Normkritisk pedagogik. Perspektiv, utmaningar och möjligheter (med Lotta Björkman, Studentlitteratur 2019), LHBTQ-åldrande. Nordiska perspektiv (med Anna Siverskog, Studentlitteratur 2013) og forfattet boken Veier til inkluderende eldreomsorg. Skeive perspektiv. (SYE/FRI Oslo Viken 2019).

Del på: